Share Code Tạo Trang Mã Hóa HTML Cho Blogspot

Share Code Tạo Trang Mã Hóa HTML Cho Blogspot

Nếu Các Bạn Đã Xem Bài Viết Hướng Dẫn Cách Tạo Trang Nén CSS Cho Blogspot Của Bạn Thì Các Bạn Đã Biết Được Các Trang Công Cụ Tools Có Ích Như Thế Nào Cho Blog Của Bạn Phải Không Nào .Vì Vậy, Hôm Nay Mình Sẽ Hướng Dẫn Các Bạn Cách Để Tạo 1 Trang Mã Hóa HTML Cho Blogspot .CÁCH TẠO TRANG MÃ HÓA HTML CHO BLOGSPOT .

Các Bạn Có Thể Xem DEMO Tại Đây :

DEMO


Các Bước Thực Hiện :

Bước 1 : Chọn Vào Trang -> Tạo Trang Mới và chuyển sang chế độ HTML .


Bước 2 : Dán đoạn code sau vào :

<script type="text/javascript">
function $(esc_tool){
 return document.getElementById(esc_tool)
}
var char2entity = { "'" : '&#39;', '"' : '&quot;',  '<' : '&lt;', '>' : '&gt;',  '&' : '&amp;'};
function escape_entities(str) {
 var rv = '';
 for (var i = 0;i < str.length; i++) {
 var ch = str.charAt(i);
 rv += char2entity[ch] || ch;
 }
 return rv;
}
function do_escape(e){
 document.getElementById('escaped').value = escape_entities(e.value)
}
</script>

<textarea onchange="do_escape(this)" onkeyup="do_escape(this)" rows="10" style="font-family: ‘courier new’,monospace; height: 10em; width: 100%;"></textarea>

<textarea id="escaped" onclick="this.select()" readonly="readonly" rows="10" style="font-family: ‘courier new’,monospace; height: 10em; width: 100%;">
</textarea>

Bước 3 : Lưu lại là xong rồi !


Chúc Các Bạn Thành Công !